BİLDİRİ ÖDÜLLERİ VE SEÇİLEN BİLDİRİLERİN DERGİLERDE YAYIMLANMASI İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER


Kongremizde sunulan bildiriler Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede Kongre Bildiri Değerlendirme Ölçütleri’ne göre yapılan puanlamalar ve kongrede Sözlü/ Poster bildiri sunumları sırasında yapılan puanlamalar temel alınacaktır.

Kongremizde sunulan bildiriler, kongre bildiri sistemindeki son hali ile kongre e-kitabında yayımlanacaktır.

Ayrıca Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu tarafından seçilecek bildiriler aşağıdaki dergilerde tam metin olarak yayımlanacaktır.

***Not:

 1. Bildiriler, Düzenleme ve Bilimsel Kurul tarafından oluşturulacak jüriler tarafından seçilecektir.
 2. Makale konusu ve içeriği seçilecek derginin amaç ve konularına uygun olmalıdır. (Detayları derginin web sitesinden inceleyebilirsiniz.)
 3. Dergilerde yayımlanmak üzere seçilecek bildiriler, kongre sonrasında sorumlu yazara e-posta yoluyla bildirilecektir. Sorumlu yazarın kabul etmesi durumunda makaleler en geç 30 gün içerisinde derginin yazım kurallarına uygun şekilde Kongre Bilimsel Sekreteryası’na gönderilmesi gerekmektedir.
 4. Dergilerde yayımlanmak üzere seçilecek bildirilerle ilgili tüm süreçler Kongre Bilimsel Sekreteryası tarafından yürütülecek olup, dergi yönetimi ile iletişime geçilmemesi gerekmektedir.

Dergi Yer Aldığı İndeksler Yayımlanacak Makale Sayısı
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (SPRINGER)
Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Science Citation Index
 • Science Citation Index Expanded (SciSearch)
 • Journal Citation Reports/Science Edition
 • Medline
 • SCOPUS
 • Astrophysics Data System (ADS)
 • EMBASE
 • Google Scholar
 • EBSCO Sustainability Reference Center
 • ABS Academic Journal Quality Guide
 • AGRICOLA
 • Algology
 • Mycology and Protozoology Abstracts (Microbiology C)
 • Biological Abstracts
 • BIOSIS
 • CAB Abstracts
 • Current Contents/ Agriculture
 • Biology & Environmental Sciences
 • Earthquake Engineering Abstracts
 • EBSCO
 • Global Health
 
20
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY (JEPE)
Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Science Citation Index Expanded
 • Web of Science
 • GEOBASE
 • Scopus
 • CABI
 • Ulrich database,
 • Chemical Abstracts,
 • Referativnii Jurnal ‘Khimiya’
 • Scimago Journal & Country Rank (SJR)
 • Google Scholar
 
15
TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ
Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases
 • Diagnosis of Human Diseases
 • Tropical Diseases Bulletin
 • Global Health
 • AgBiotech
 • Veterinary Abstracts
 • Food Contamination
 • Residues and Toxicology
 • Human Toxicology and Poisoning) DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • Index Copernicus
 • CAS (Chemical Abstracts Service) Google Scholar
 • Google
 • Open J-Gate
 • Ulrichsweb and Serials Solutions NewJour
 • Genamics JournalSeek
 • Academic Journals Database
 • Scirus Scientific Database
 • Ovid Link Solver
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS)
 • Libsearch Medoanet
 • SCOPUS
 • Türkiye Atıf Dizini
 • Türk-Medline
 • TUBITAK-ULAKBIM TR DİZİN
 
60
AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING
Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • DOAJ
 • TUBITAK-ULAKBIM TR DİZİN
 • SCILIT
 • Google Scholar
 • ASOS INDEX
 • OPENAIRE
 
50
TURKISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL / ENVIRONMENTAL MEDICINE AND SAFETY  (TURJOEM)
Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Google Scholar
 
60