BİLDİRİ İLE İLGİLİ GENEL ÖZELLİKLER


 • Bildirilerin kongrede sunulabilmesi, kongre e-kitabında ve düzenleme kurulunca ilan edilen bilimsel dergilerde yayımlanabilmesi için "kongre konuları"na uygun olması zorunludur.
 • Bildirinin Kongre Kitabında yer alması için bildiri yazarlarından en az birisinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Bildiriler kongre web sayfası üzerinden gönderilecek ve bilim kurulundaki hakemler tarafından çift- kör (blind review) olarak değerlendirilecektir. E-posta veya posta ile bildiri kabulü söz konusu değildir.
 • Değerlendirme süreci, kongre web sayfasındaki bildiri sistemi üzerinden bildiri gönderi sistemine kayıtlı kişi tarafından izlenebilecektir. Ayrıca bildiri sisteme yüklendiğinde, yeniden düzenleme istendiğinde, bildiri kongrede sunulmak üzere kabul veya reddedildiğinde, bildiri sahibine eposta ile bildirimlerde bulunulacaktır. Bu nedenle e-postanın ve istenmeyen (spam) epostaların zaman zaman kontrol edilmesi önerilir.
 • Kabul edilen bildirinin sunum türü (Sözlü / Poster), bilimsel kurulun önerileri doğrultusunda düzenleme kurulunca belirlenecektir. Hakem değerlendirmesi sonrasında bildirinin kabul edilip edilmediği, kabul edildi ise sunum türü (Sözlü / Poster) sorumlu yazara e-posta ile bildirilecektir.
 • Kabul edilen bildiriler ISBN no alınmış e- Kongre Kitabında yer alacaktır.
 • Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir.BİLDİRİ HAZIRLAMA YÖNERGESİ


 • İki TÜR bildiri gönderilebilir:
  • ÖZGÜN ARAŞTIRMA
  • DERLEME
 • Bildiriler e-kongre kitabında iki biçimde yayımlanacaktır:
  • ÖZET BİLDİRİ
  • TAM METİN BİLDİRİ
 • Bildiri gönderi sisteminde hem TÜR, hem BİÇİM seçilmelidir.
 • Bildiri sistemine ÖZET BİLDİRİ yüklendi ise TAM METİN BİLDİRİ biçime DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ.UYARI !
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ’nden yararlanacak olan katılımcılarımızın Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği gereği TAM METİN BİLDİRİ göndermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.
UYARI !
BİLDİRİ BİÇİMİNE DİKKAT EDİNİZ.
Bildiri sistemine ÖZET BİLDİRİ yüklendi ise TAM METİN BİLDİRİ biçimine DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ.

ÖZET - ÖZGÜN ARAŞTIRMA TÜRÜNDE BİLDİRİ


 • Bildiriler en az 250, en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır.
 • Bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:

  Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.

  Yazarlar: Bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.

  Giriş - Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi, niçin yapıldığı ve amacı net bir şekilde belirtmelidir.

  Gereç-Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi, veri toplama yöntemi, araştırmanın değişkenleri, verilerin analizi, kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.

  Bulgular: Çalışmanın bulgularının açık ve net şekilde okuyucuya sunulduğu bölümdür.

  Sonuç: Kısaca çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.

  Kaynaklar:İsteğe bağlıdır. Tam metin-Özgün Araştırma türü bildirideki kurallar geçerlidir.

  Not: Özet şeklinde yüklenen bildiri daha sonra Tam Metin haline dönüştürülemez.TAM METİN - ÖZGÜN ARAŞTIRMA TÜRÜNDE BİLDİRİ


 • Bildiriler en az 1.000, en fazla 4.000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:

  Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.

  Yazarlar: Bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.

  Giriş - Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi, niçin yapıldığı ve amacı net bir şekilde belirtmelidir.

  Gereç-Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi, veri toplama yöntemi, araştırmanın değişkenleri, verilerin analizi, kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.

  Bulgular: Çalışmanın bulgularının açık ve net şekilde okuyucuya sunulduğu bölümdür. Resim, tablo ve grafik eklenebilir.

  Sonuç: Kısaca çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.

  Kaynaklar: Zorunludur.Derleme bildirilerde Kaynaklar bölümünde yazar / yazarların, varsa kendi çalışmalarına atıf yapmaları istenir.

ÖZET - DERLEME TÜRÜNDE BİLDİRİ


 • Bildiriler en az 250, en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır.
 • Bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:

  Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.

  Yazarlar: Bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.

  Giriş - Amaç: Çalışmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli ve derlemenin yazılma amacı net bir şekilde belirtmelidir.

  Gövde - Metin: Güncel bilimsel bilgiler ışığında konunun önemi ve özelliği anlatılmalıdır.

  Sonuç: Derlemenin mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar ve öneriler yer almalıdır.

  Kaynaklar: İsteğe bağlıdır. Tam metin-Özgün Araştırma türü bildirideki kurallar geçerlidir.

  Not: Özet şeklinde yüklenen bildiri daha sonra Tam Metin haline dönüştürülemez.TAM METİN - DERLEME TÜRÜNDE BİLDİRİ


 • Bildiriler en az 1.000, en fazla 4.000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:

  Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.

  Yazarlar: Bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.

  Giriş - Amaç: Çalışmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli ve derlemenin yazılma amacı net bir şekilde belirtmelidir.

  Gövde - Metin: Güncel bilimsel bilgiler ışığında konunun önemi ve özelliği anlatılmalıdır.

  Sonuç: Derlemenin mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar ve öneriler yer almalıdır.

  Kaynaklar: Zorunludur. Tam metin Tam metin-Özgün Araştırma türü bildirideki kurallar geçerlidir.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI


 • Sözlü bildiriler için sunum süresi 10 dakikadır.
 • Sunum için en fazla 12-20 slayt hazırlanması önerilir.
 • Projektör ve bilgisayar desteği sağlanacaktır.


POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI


 • Her bir poster en fazla yatay ekseni 70 cm düşey ekseni 90 cm aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
 • Poster yazıları 1 m uzaklıktan rahat okunabilir büyüklükte olmalıdır.
 • Her posterin üst kısmında bildirinin, yazarlarının ve çalıştığı kurumların adı yazılmalı, sorumlu yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.
 • Poster başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm. olmalıdır.
 • Posterler, kongre süresince duyurulan yerde asılı olacaktır.