DUYURULAR
Değerlendirme sonrası kabul edilen bildirilerden en iyi 15 bildirinin tam makalesi SCI tarafından indekslenen The Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE) dergisinde yayımlanacaktır.
About the Conference

Kongreye Davet

Dünyamızı diğer gezegenlerden ayıran iki önemli özellik; sahip olduğu atmosfer ve suyun varlığıdır.

Günümüzde yaşanan hızlı kentleşme ve sanayileşme, sürekli artan nüfus, tarımsal faaliyetler ve hayvancılık ile küresel iklim değişikliği; suyun korunması ve yönetiminin en önemli ve güncel tartışma konuları arasında yer almasına neden olmuştur.

Bu amaçla, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 26-30 Ekim 2015 tarihleri arasında Uluslararası Katılımlı ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ düzenliyoruz.

Kongremizde, içme kullanma suları, ambalajlı sular (doğal kaynak suları, içme suları ve mineralli sular), yüzme suları, yüzme havuzları, tarımsal amaçlı su kullanımı, atık sular, kaplıcalar, su ürünleri, su kirliliği, afetlerde su yönetimi, toplu yaşam alanlarında su, su kalitesinin izlenmesi ve laboratuvarlar, ulusal ve uluslararası su mevzuatı gibi konular; kısaca SUYA DAİR HER ŞEY ele alınacaktır.

Katılımcı hedef kitlemiz, başta tıp, su ürünleri, çevre mühendisliği, kimya, biyoloji, hidroklimatoloji ve ziraat alanlarında olmak üzere tüm akademisyenler, belediyeler, il özel idarelerimiz, ambalajlı su üreticileri ve sanayicileri, su dezenfeksiyon ürünlerini üreten ve satanlar, su kalitesi izlemesi yapanlar, su ürünleri üretici ve satıcıları, yüzme havuzları ile ilgili kamu ve özel sektördür. Su ile ilgili tüm tarafları ilk defa bu kapsamda buluşturmayı hedefleyen kongremizde sizleri de aramızda görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir dünya bırakabilmenin en önemli göstergelerinden olan suyun korunması ve sağlıklı hale getirilmesi için sizleri 26-30 Ekim 2015 tarihlerinde Antalya’da birlikte olmaya davet ediyoruz.


Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Kongre Başkanı

Kurullar


Onursal Başkan

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı


Onursal Kurul

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut AK İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa KİBAR Çukurova Üniversitesi RektörüKongre Başkanı

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Eski BaşkanıKongre Sekreterleri

Prof. Dr. Murat TOPBAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Dr. Kamil TÜRKMEN Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Muhsin AKBABA Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof.Dr. F.Nur BARAN AKSAKAL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Meriç ALBAY İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
Prof. Dr. Çağatay GÜLER Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Dr. Hüseyin İLTER Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanı
Prof. Dr. Cumali KINACI Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü
Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Uzm. Biyo. Zinnet OĞUZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
Prof. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Murat TOPBAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Dr. Kamil TÜRKMEN Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı
Uzm. Biyo. Şenol YILMAZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

*** Soyadına göre alfabetik olarak dizilmiştir.
Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Muhsin AKBABA Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Recep AKDUR Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof.Dr. F.Nur BARAN AKSAKAL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. REYHAN AKÇAALAN ALBAY İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Meriç ALBAY İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ahmet ALTIN Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Faruk AYDIN Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Necdet AYTAÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Neslihan BALKIS İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nuray BALKIS İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Doç. Dr. N. Ercüment BEYHUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ali İhsan BOZKURT Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ali CEYLAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Zeynep Aytül ÇAKMAK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
Prof. Dr. Gamze ÇAN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Doç. Dr. Fatma ÇEVİK Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Prof. Dr. S. Erhan DEVECİ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ayten KİMİRAN ERDEM İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Ali ERTÜRK İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Prof. Dr. Mahir GÜLEÇ Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Çağatay GÜLER Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Zeki KARAGÜLLE İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Doç. Dr. Recai OĞUR Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Bestamin ÖZKAYA Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Doç. Dr. Beyhan PEKEY Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Hakan PEKEY Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Uğur SUNLU Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Prof. Dr. Ayşegül TANIK İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Murat TOPBAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Songül ACAR VAİZOĞLU Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü
Prof. Dr. Sedat V. YERLİ Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. İrfan YOLCUBAL Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Dr. Alev YÜCEL Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı

*** Soyadına göre alfabetik olarak dizilmiştir.Kongre Konu Başlıkları

 • Akut dönem su sağlama
 • Su taşıma (tanker, kırba vb.)
 • Rehabilitasyon dönemi

 • Doğal kaynak suları
 • Doğal mineralli sular
 • Ambalajlı su kaynaklarının tahsisi ve yönetimi
 • Ambalajlı sularda izin işlemleri denetim ve yaptırımlar
 • Ambalajlı sularda kullanılan kaplar
 • Ambalajlı su satış yerleri
 • Ambalajlı sularda HACPP Yönetim Sistemi

 • İçme suyu temin edilen yeraltı ve yüzey su kalitesinin belirlenmesi ve su kaynaklarının yönetimi
 • İçme suyu kaynaklarının korunması
 • İçme-kullanma suyu temininde proje ve etüd çalışmaları
 • İçme-kullanma suyu yapıları (kaynak, depo, isale ve şebeke sistemi)
 • İçme-kullanma sularında mikrobiyal kirlilik
 • İçme-kullanma suyunda dezenfeksiyon ve önemi
 • İçme-kullanma suyunda kullanılan dezenfektanlar
 • Dezenfeksiyon (klorlama) cihazları ve sistemleri
 • Arıtma sistemlerinde trihalometan ölçümleri
 • İçme sularında ortaya çıkan siyanotoksinler
 • İçme-kullanma suyu kalitesinin izlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın rolü
 • İçme-kullanma suyu temininde yerel yönetimlerin rolü
 • İçme-kullanma suyu arıtımı ve kullanılan yöntemler
 • İçme suyu arıtma tesislerinin tasarım ve işletme esasları
 • Hidrojeolojik çalışmalar ışığında su kaynaklarının yönetimi
 • İçme suyu kaynakları ve içme suyu arıtma tesislerinde işletme problemleri
 • İçme-kullanma suyu çalışmalarında yerel yönetimlerin finansman sorunları ve çözüm önerileri
 • Bina içi su yapıları
 • İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi
 • İçme-kullanma suyunda arsenik, alüminyum, nitrat kirliliği ve yönetimi
 • Çapraz bağlantı ve geri emilim
 • Hastane inşaat ve tamiratlarında içme suyu kirliliği
 • İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine etkisi
 • İklim değişikliğinin içme suyu kaynakları üzerine etkisi

 • Termal su kaynakları, arama ve işletme ruhsatı ve yönetimi
 • Termal sularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görev ve sorumlulukları
 • Termal suların sağlık amaçlı kullanımı
 • Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ve izinlendirilmesi
 • Kaplıcalarda hijyen

 • Kamu laboratuvarları
 • Özel laboratuvarlar / yetkilendirme
 • Belediye laboratuvarları
 • Akreditasyon

 • Yeraltı suyu kirlenmesi
 • Denizlerde petrol kirliği
 • Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) kirliliği
 • Nitrat kirliliği
 • Pestisid kiriliği
 • Ağır metal kirliliği
 • Arsenik uygunsuzluğu
 • Sularda radyoaktif kirlenme
 • Farmasötik bileşiklerin sucul ortamda bulunuşu

 • Ülkemiz su mevzuatı
 • Avrupa Birliği su mevzuatı
 • Ülkemizin su kirliliği konusunda taraf olduğu anlaşmalar

 • Su depolarının yapımı
 • Su depolarının temizliği
 • İsale hatları
 • Bina içi su yapıları
  • Bina tipleri ve ilişkili su sistemleri, yararları ve bağlantılı riskler
  • Binalarda su sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası politikalar

 • Su ürünlerinde ağır metallerin taşınımı
 • Balık çiftlikleri – Su etkileşimi

 • Günümüzde ülkemizdeki su sorunları
 • Önümüzdeki 10 yılda ülkemizde olası su sorunları
 • Önümüzdeki 50 yılda ülkemizde olası su sorunları

 • Tarımsal ve hayvansal su gereksiniminin belirlenmesi
 • Tarımsal ve hayvansal uygulamalarda su temini
 • Tarımsal ve hayvansal uygulamalarda atık su bertarafı
 • Tarımsal kirleticilerin içme-kullanma suyu kaynakları üzerine etkisi

 • Yüzme havuz suyu kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi
 • Yüzme havuzlarında hijyen
 • Yüzme havuz suyunun şartlandırılması ve havuz suyu operatörlerinin eğitimi

 • Yüzme suyu kalitesinin izlenmesi, yüzme alanlarının belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın rolü
 • Yüzme suyu profillerinin belirlenmesi
 • İklim değişikliğinin yüzme sularına etkisi

 • Havza yönetimi
 • Deniz ve içsu kaynaklarının yönetimi
 • Aşırı su kıtlığına karşı teknolojik ve sosyal adaptasyon
 • Su kaynaklı salgınlar
 • Su ve canlılar
 • Su çevrimi
 • Sucul yaşam-insan toplulukları ilişkisi
 • Suyla ilgili araştırma gereksinimleri ve yöntemleri
 • Kentlerde su: Süs havuzları ve süs bahçeciliği
 • Spor ve rekreasyon ortamı olarak su
 • Spor ve rekreasyonda kullanılan su
 • Su savurganlığının önlenmesi

En İyi Sözlü ve Poster Bildiriler

EN İYİ 15 SÖZLÜ BİLDİRİ
BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİ SAHİBİ SÖZLÜ BİLDİRİ NO
İÇME SULARINDA ARSENİK KİRLİLİĞİ OLAN BÖLGELERDE YAŞAYAN BİREYLERDEKİ SAĞLIK RİSKLERİNİN MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI SEMA BURGAZ, NUSRET ERTAŞ, GONCA ÇAKMAK DEMİRCİGİL, ELA KADIOĞLU, USAMA ALSHANA, ELİF AŞIK, NAZLI DENİZ HİSARLI, BERİL ALTUN, SELİN BORA, CELALETTİN RUMİ ÇELEBİ, EŞREF ATABEY, OSMAN YAVUZ ATAMAN, HAKAN SERÇE, NAZMİ BİLİR, MURAT TUNCER
S_03
AFYONKARAHİSAR İLİ DİNAR İLÇESİNDE
2015 YILI OCAK AYINDA GÖRÜLEN TULAREMİ VAKALARI – MART 2015
ALİ BOZ, ABDULLAH CANAVARCI, BERNA SEZGİN, BEKİR ÇELEBİ, EBRU AYDIN, FEHMİNAZ TEMEL, GAMZE AKTUNA, H. IBRAHİM EROL, LÜTFİ AKGÜN, M. BAHADIR SUCAKLI, MEHMET ŞENOL, MEHMET MEHZER IŞIK, SEHER MUSAONBAŞIOĞLU, ŞENAY ÖZGÜLCÜ, RAMAZAN ÖZÇELİK
S_05
AŞAĞI CEYHAN HAVZASINDA FARMASÖTİK MADDELERİN MEVSİMSEL VE MİKTARSAL DEĞİŞİMİ EVŞEN GÜZEL, FATMA ÇEVİK, NEBİLE DAĞLIOĞLU

S_31

TRABZON’DAKİ HASTANELERDE SU YÖNETİMİ MURAT TOPBAŞ, NAZIM ERCÜMENT BEYHUN, GAMZE ÇAN, ŞEHBAL YEŞİLBAŞ ÜÇÜNCÜ, CEVRİYE CEYDA KOLAYLI, SERDAR KARAKULLUKÇU, SERTAÇ ÇANKAYA
S_13
TRABZON ŞEHİR MERKEZİNDE YAŞAYANLARIN
İÇME, KULLANMA SUYU TERCİHLERİ VE NEDENLERİ
ARİFE UFACIK, MURAT TOPBAŞ, SERTAÇ ÇANKAYA, SEYRAN SAKİNE NAS, TUĞRUL SAĞDIÇ, EMİRCAN ORTAHİSAR, ZEYNEP ŞEYMA ERDOĞAN, BERRAK BEYOĞLU S_54
RİZE İL MERKEZİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN LİSE ÖĞRENCİLERDE GÜNLÜK YETERLİ SU TÜKETİMİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER LEYLA KARAOĞLU, BÜŞRA NUR DEĞİRMEN, ASUMAN OKUR, CANSU TIRAMPAOĞLU S_36
ZEYTİN KARASUYUNUN GENOTOKSİK ETKİSİNİN ALLIUM TEST YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI SERDAR KOCA, ŞİFA TÜRKOĞLU, LÜTFİYE GENCER, MELİKE ÖZDEMİR
S_40
DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİNİN SUDA UÇUCU ORGANİK KİRLETİCİ DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI M. ALPARSLAN BABAYİĞİT, RECAİ OĞUR,  ÖMER FARUK TEKBAŞ S_20
GÜNEY KARADENİZ KIYILARINDA SİYANOBAKTERİ VE SİYANOTOKSİN VARLIĞI'NIN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLERİN KULLANIMI
REYHAN AKÇAALAN, LATİFE KÖKER, MERİÇ ALBAY S_52
ARITIM (DEPÜRASYON) İŞLEMİ UYGULANMIŞ KIDONYA (VENUS VERRUCOSA)’NIN İNSAN SAĞLIĞI VE BESİNSEL AÇIDAN İNCELENMESİ EMRE ÇAĞLAK, BARIŞ KARSLI S_12
BÜYÜK MENDERES NEHRİ’NDEN YAKALANAN BALIKLARIN BAZI DOKULARI ÜZERİNE KİRLİLİĞİN ETKİLERİ: HİSTOPATOLOJİK BİR ARAŞTIRMA YÜCEL BAŞIMOĞLU KOCA, YASEMİN ADALI S_41
TEKİRDAĞ İLİ, TÜRKMENLİ GÖLETİ İÇME SUYU HAVZASINI ETKİLEYEN UNSURLARIN TESPİTİ VE HAVZANIN KORUNMASINA YÖNELİK YAPILMASI GEREKENLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME SEMA KURT, ŞAFAK BAŞA, EMİNE YASAVUL, AYŞEN UÇAR S_27
ADANA`NIN SEYHAN İLÇESİNDEKİ APARTMANLARDAKİ SU DEPOLARININ MEVCUT DURUM ANALİZİ VE FARKINDALIK ÇALIŞMASI ROZELİN AYDIN S_56
MAÇKA YÖRESİ ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN SU ARITIM POTANSİYELİ
LOKMAN ALTUN, UĞUR KEZİK, ÖMER KARA,  EMRE BABUR S_55
KAPLICALARDA ÖNEMLİ BİR SORUN: AMİPLER… TÜRKİYE’DEN BİR ÖN ÇALIŞMA
DERYA ÇAMUR, SERPİL DEĞERLİ,  SONGÜL ACAR VAİZOĞLU, CAVİT IŞIK YAVUZ, HÜSEYİN İLTER, ÇAĞATAY GÜLER S_17


EN İYİ 15 POSTER BİLDİRİ
BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİ SAHİBİ POSTER BİLDİRİ NO
PİYASADA SATIŞA SUNULAN MİNERALLİ DOĞAL İÇECEKLERDE KİMYASAL KİRLİLİĞİN ARAŞTIRILMASI MEHMET ÇINAR, SERCAN KÜRKLÜ, RECAİ OĞUR, ÖMER FARUK TEKBAŞ
P_17
BAZI SUCUL BÖCEK TÜRLERİNDE (COLEOPATRA:HYDROPHİLİDAE) AĞIR ELEMENT BİRİKİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI ZEYNEP AYDOĞAN, ÜMİT İNCEKARA, ALİ GÜROL
P_35
BİR MAKROFİT TÜRÜ OLAN CRYPTYOCORNYNE WALKERİ (SCOTT)'NİN BİYORESTORATÖR OLARAK BULANIKLIĞIN GİDERİLMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ BARIŞ TANRIVERDİ, DİLEK KOÇ, M. FERİT GİKLİ, E. RIDVAN SIVACI

P_26

DAMACANA SULARINDA BPA DÜZEYLERİ VE BUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER MEHMET BİNGÖL, OYA POYRAZOĞLU
P_04
TERATOGENIC EFFECTS OF WASTEWATER ON ZEBRAFISH (DANIO RERIO) EMBRYOS
PERİHAN SEDA ATEŞ, ÜNSAL VELİ ÜSTÜNDAĞ, BUSE SABİHA BOZASLAN, M. MEVRA YALVAÇ, AHMET ATA ALTURFAN, EBRU IŞIK ALTURFAN P_55
YEREL YÖNETİMLERİN İÇMESUYU İHTİYACININ KARŞILANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR: TEPEKENT (KONYA) BELEDİYESİ ÖRNEĞİ NALAN KIZILDAĞ, BÜLENT AKIL P_15
GERENCE KÖRFEZİ'İNDE (EGE DENİZİ) YAPILAN ORKİNOS BESİCİLİĞİNİN SU KALİTESİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI MEHMET AKSU, ASLI BAŞARAN, ÖZDEMİR EGEMEN
P_57
TÜRKİYE'DE PİYASADA SATIŞA SUNULAN DOĞAL MİNERALLİ SULARININ ORGANİK VE İNORGANİK KİRLETİCİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FAHRETTİN GÜVEN OYSUL, RECAİ OĞUR P_71
YÜZME SUYU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE, 2014 ZİNNET OĞUZ, ALPER KÖŞGER, HÜSEYİN İLTER P_29
KONYA VE İLÇELERİNDE İÇME SULARINDA GSBL (GENİŞ SPEKTRUMLU B-LAKTAMAZ) ÜRETEN ESCHERİCHİA COLİ’LERİN BELİRLENMESİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI TUFAN AKYÜZ, AEVAR ASHRAF KHORSHED, EMİNE ARSLAN P_44
AVRUPA GÖLLERİNDE SİYANOBAKTERİ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN HİDROJEN PEROKSİT UYGULASMASI LATİFE KÖKER, HANS C. P. MATTHİJS, MARİA G. ANTONİOU, LUC BRİENT, CHRİSTİNE EDWARDS, IWONA JASSER, VEERLE LUİMSTRA, JUSSİ MERİLUOTO, ZORİCA SVİRCEV, PETRA M. VİSSER, REYHAN AKÇAALAN, MERİÇ ALBAY P_76
ANKARA'DA BAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURANLARDA SU TASARRUFU BİLİNCİNİN ARAŞTIRILMASI F. NUR BARAN AKSAKAL, İREM MEDENİ, VOLKAN MEDENİ, ASİYE UĞRAŞ DİKMEN P_19
TRABZON KENT MERKEZİNDEKİ KONUTLARDA/SİTELERDEKİ SU DEPOLARININ ÖZELLİKLERİ
ŞEHBAL YEŞİLBAŞ ÜÇÜNCÜ, CEVRİYE CEYDA KOLAYLI, MURAT TOPBAŞ, NAZIM ERCÜMENT BEYHUN, GAMZE ÇAN P_24
BİR NUMUNE ALMA CİHAZI SIRMA ÇAPAR DİNÇER, NAZLI DENİZ EYİCE P_64
İZMİR KÖRFEZİ'NDE 2010-2011 YILLARI ARASINDA DAĞILIM GÖSTEREN TOKSİK VE POTANSİYEL ZARARLI FİTOPLANKTON TÜRLERİ TUBA TÜMER P_78


Kongre Kursları

AMBALAJLI SU ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK UYGULAMALI LABORATUVAR EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 26 Ekim 2015

26-30 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya WOW Kremlin - Topkapı Palace’da gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Katılımlı Ulusal Su ve Sağlık Kongresi”nde ambalajlı su üreten firmaların laboratuvarlarında görevli personele yönelik olarak uygulamalı bir eğitim düzenlenecektir.

 • Eğitim Ambalajlı sularda yapılan mikrobiyolojik değerlendirmeye yönelik olacaktır.
 • Eğitim 26 Ekim 2015 tarihinde Antalya WOW Kremlin - Topkapı Palace’da yapılacaktır.
 • Eğitim süresi 1 (bir) gündür.
 • Eğitim 100 katılımcı ile sınırlı olacaktır.
 • Eğitim bitiminde katılımcılara Katılım Belgesi ve eğitim dokümanları verilecektir.

Eğitim programı için tıklayınız

EĞİTİM ÜCRETLERİ
26 Ekim 2015
KONAKLAMASIZ EĞİTİM KAYDI 150
KONAKLAMALI EĞİTİM PAKETLERİ Tek  Kişilik Çift Kişilik
(Kişi Başı)

1 Gece Konaklama + Eğitim Programına Katılım

400 300

5 Gece Konaklama + Eğitim Programı ve Kongre'ye Katılım

1750 1250

 • Fiyatlara KDV Dahil değildir.
 • Eğitim programı katılımları için aşağıdaki linkten kayıt olarak ödeme yapmanız gerekmektedir.

Eğitim kaydı için tıklayınızBELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM

SU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ VE İÇME-KULLANMA SUYU DEZENFEKSİYONU

26 - 30 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya WOW Topkapı & Kremlin Palace'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Katılımlı Ulusal Su ve Sağlık Kongremizde, kongremize katılım sağlayan belediye personeline yönelik bir eğitim düzenlenecektir.

Eğitim su depolarının temizliği ve içme-kullanma suyu dezenfeksiyonu konularında yapılacaktır.

Eğitim ücretsizdir.

Eğitim süresi yarım gündür.

Eğitim kongre kapsamında WOW Topkapı & Kremlin Palace'da yapılacaktır.

Kontenjan 50 katılımcı ile sınırlıdır.

Eğitime katılım için omer.altay@ayder.com.tr adresi ile iletişime geçiniz.

Bildiri Kuralları ve Bildiri Gönderme Sistemi

 • Sözlü sunum yapılacak bildiriler için sunum süresi 15 dakikadır.
 • Sunum için en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilir.
 • Projektör ve bilgisayar desteği sağlanacaktır.
 • Her bir poster yatay ekseni 70 düşey ekseni 90 cm. aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
 • Poster yazıları 1 metre uzaklıktan rahat okunabilir büyüklükte olmalıdır.
 • Her posterin üst kısmında bildirinin, yazarlarının ve çalıştığı kurumların adı yazılmalı, sorumlu yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.
 • Poster başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm. olmalıdır.
 • Posterler, duyurulan günde ve yerde asılıp, kaldırılacaktır.
 • Kabul edilen bildirilerden en iyi olanların belirlenmesi süreci, bildirilerin kongremizde sözlü ya da poster olarak sunulmasından sonra tamamlanacaktır.
 • Değerlendirme sonrası kabul edilen bildirilerden en iyi 15 bildirinin tam makalesi SCI’ da indekslenen The Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE) dergisinde yayımlanacaktır.
 • Sözlü bildiri olarak kabul edilenler içerisinden en iyi 15 bildiri ile poster bildiriler arasından en iyi 15 bildiri sahibinin kongre süresince WOW Kremlin & Topkapı Palace'daki 4 gece tek kişilik konaklama ücreti tarafımızca karşılanacaktır.
 • Kongreye bildiri gönderecek kişinin bildirim sistemi içerisinde yer alan Kayıt Formu' nu kullanarak kongreye kayıt yaptırması; bildirinin kongre bildiri kitabı ve CD'sinde yer alabilmesi için kongre kayıt ücretinin 15 Eylül 2015 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.
 • Bildiriler Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecek ve puanlanacaktır.
 • Bildirinin daha önce yerel, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel vb. etkinlikte sunulmamış olması gerekir.
 • Ödül kazanan bildiri sahipleri tarafımızdan bilgilendirilecektir.
 • Konaklama ödülü kazanan bildiri sahiplerine konaklama ücreti geri ödenecektir.

Not: Konaklama ödülleri bildiri sahibi ilk isme verilir. İlk isim kongreye kayıt olmasına rağmen kongreye katılmayacak ise ödül onun önerdiği diğer bir yazara aktarılabilir. Ancak bu kişinin kongreye kayıt yaptırması ve konaklamasız kongre katılım ücretiniödemesi gerekir.

Fotoğraf YarışmasıUlusal Su ve Sağlık Kongresi Fotoğraf Yarışması Değerlendirme Sonuçları

MEHMET ULUYURT
Türkiye
1.lik Ödülü

Uğur KANDEMİR
Türkiye
2.lik Ödülü

Ragıp SARI
Türkiye
Mansiyon

Musa TALAŞLI
Türkiye
Mansiyon

Berkan SÜREN
Türkiye
MansiyonGenel Bilgiler

Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 26 - 30 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya WOW Kremlin & Topkapı Palace’da gerçekleştirilecektir.

Kongre dili Türkçe'dir. Ancak oturumlarda simultene İngilizce - Türkçe çeviri yapılacaktır.

Toplantı katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları Organizasyon Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

Uçuş saatlerini Ayder Organizasyon’a önceden bildirmiş tüm katılımcıların havaalanı / otogar ve kongre oteli arasındaki transferleri 26 - 30 Ekim 2015 tarihleri arasında ücretsiz yapılacaktır. Ulaşım değişikliklerinin yazılı olarak en geç 24 saat önceden bildirilmesi durumunda transfer değişikliği istekleri dikkate alınacaktır.

Tüm rezervasyon iptallerinin Ayder Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 • 24 Temmuz 2015 tarihine kadar bildirildiği takdirde konaklama ücretlerinin tamamı iade edilecektir.
 • 24 Temmuz - 01 Ekim Ağustos 2015 tarihi arasında bildirildiği takdirde konaklama ücretlerinin % 50’si iade edilecektir.
 • 01 Ekim 2015 tarihinden sonra yapılan iptallerde, geri ödeme yapılmayacaktır.

Bildiri Gönderim Bitiş Tarihi: 15 Eylül 2015
Kongre Kursları: 26 Ekim 2015
Erken Kayıt Ücretleri için Son Tarih: 01 Eylül 2015

Kongre süresince gerçekleşecek tüm bilimsel ve sosyal programlar sırasında yaka kartı takılması zorunludur.

Tüm katılımcılar, katılım belgelerini 30 Ekim 2015 tarihinde saat 09:00 itibariyle alabileceklerdir.

Antalya ve Kongre Merkezi

Antalya

Antalya’ya geldiyseniz, yapacak pek çok keyifli aktiviteniz var demektir. Birçok farklı turizm alternatifiyle her gününüzü farklı bir tatil tadında değerlendirmeniz mümkün. Öncelikle doğal güzelliklerinden bahsetmemiz gerek. Sahip olduğu Mavi Bayrak ödüllü kumsalları, muhteşem denizi ve içinizi ısıtan güneşiyle tadına doyulmaz maviliklerde yüzebilir, tekne turlarından birine katılarak eşsiz koyları keşfe çıkabilirsiniz.

Antalya’nın en ünlü kıyıları Aspendos, Olimpos ve Kaş, hem tırmanış severler hem de sahilde güneşin tadını çıkarmak isteyenler için birebir. Muhteşem güzellikteki bu saklı cennetler, kendini dinlemek ve eğlenmek isteyenlerin ilk tercihi.

Antalya Arkeoloji Müzesi’ne yapacağınız geziyle, şehrin binlerce yıllık tarihinde bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu arada Termessos Kaplıcaları da rahatlamanın ve yenilenmenin formülünü sizinle paylaşabilir.

“Dünyadaki Cennet” olarak da bilinen Antalya’da Asya ve Afrika’nın en eski antik tiyatrosu Aspendos’ta kendinizi sahnenin ışıltısına kaptırabilir, dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi’nin görkemle akışına şahit olabilirsiniz. Şehrin keyifli aktivitelerinden biri olan golf, pek çok büyük ve kapsamlı tesiste spor yaparken dinlenmek isteyen misafirleri bekliyor.

Doğal kaya ve mağara oluşumları, sizi keyifli maceralara davet ederken; birbirinden farklı rotalarda gerçekleştirebileceğiniz rafting, sualtı dalışı, rüzgar sörfü ve olta balıkçılığı içinizdeki adrenalini tetikleyecek. Yılın her dönemi misafirlerini ağırlayan Antalya, kış aylarında Saklıkent Kayak Merkezi ve Alanya Akdağ Kış Sporları Turizm Merkezi’yle kayak tutkunlarına da bekliyor.

Türk mutfağının en güzel temsilcilerinden biri olan Antalya’da, özellikle turunç reçellerini mutlaka denemenizi öneririz. Tatlarının damağınızda kalacağına eminiz. Eşsiz peynirler, ev yapımı reçeller ve tamamen organik domateslerle yapacağınız bir kahvaltı, size bütün gün enerjik hissettirecek. Kabak çiçeği dolması, Toros salatası ve Antalya piyazı gibi Akdeniz’e özgü yemeklerin hepsi burada sizi bekliyor.

Kongre Merkezi

WOW KREMLIN & TOPKAPI PALACE
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Destekleyen Kuruluşlar

Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor
Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor

Sponsorlar

SALON İSMİ SPONSORU KONGRE ÇANTA,BLOKNOT ve KALEM SPONSORU KONGRE KİTABI SPONSORU
 
KONGRE YAKA KARTI,İPİ ve CEP PROGRAMI SPONSORU TEKNİK MASA ve TERCÜMAN KABİNİ SPONSORU
İLETİŞİM SPONSORU ODA KARTI SPONSORU KONGRE WEB SAYFASI VE ELEKTRONİK DUYURULAR SPONSORU
YÖNLENDİRME LEVHALARI SPONSORU DİJİTAL EKRAN, PROGRAM
ve
ETKİNLİK PANOSU SPONSORU
T-SHİRT SPONSORU BARDAK SU SPONSORU KİOSK SPONSORU
         
         
STAND ALANI SPONSORLARIMIZ
       
DİĞER SPONSORLARIMIZ

İletişim

Bilimsel Sekreterya
Prof. Dr. Murat TOPBAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı E-Posta:murattopbas@suvesaglik.org

Organizasyon Sekreteryası
Ö. Melih YANIK Hazırlık & Lojistik Asistanı Gsm: 0541 576 91 20 E-Posta: melih.yanik@ayder.com.tr
Ömer ALTAY Hazırlık & Lojistik Sorumlusu Gsm: 0549 801 00 73 E-Posta: omer.altay@ayder.com.tr
M. Murat ÖNALDI Hazırlık & Lojistik Direktörü Gsm: 0549 801 00 75 E-Posta: murat.onaldi@ayder.com.tr